TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

Poznań: Koleje Wielkopolskie wybiorą Wykonawcę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
InfoRail.pl - Opublikowano: 28.06.2019 18:41:56

KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O. informuje o przetargu na wybór Wykonawcy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

Dane zamawiającego:

KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O.

61-897 Poznań

Składowa 5

Tel. 612792739

Fax. 61 27 92 709

WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189484

Przedmiot zamówienia:

Wybór Wykonawcy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - Rozwój publicznego transportu zbiorowego poprzez budowę zaplecza technicznego dla taboru spalinowego

Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest powierzenie Inżynierowi Kontraktu zarządzania i nadzoru nad realizacją inwestycji poprzez skuteczne wyegzekwowanie od Wykonawcy Robót budowlanych wykonania zadania w oparciu o dokumentację projektową, zgodnie z wydanymi pozwoleniami na budowę i właściwymi przepisami prawnymi i technicznymi, wyegzekwowanie wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i robót, nabytych urządzeń, kosztów realizacji robót dla osiągnięcia celu, jakiemu inwestycja ma służyć, w ustalonym w umowie z Wykonawcą Robót terminie i kwocie umownej.

Szczegółowe postanowienia w zakresie Opisu przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik do niniejszego Ogłoszenia oraz jej załączniki.

Przedmiot zamówienia: Celem szczegółowym zamówienia jest wykonanie i zakończenie, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym ogłoszeniu, umowie Stron i ofercie realizacji zadania, w ramach Kontraktu na Roboty, w szczególności m. in. poprzez:

- techniczne, finansowe i administracyjne zarządzanie Kontraktem;

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w tym dla czynności branżowych zgodnie z postanowieniami decyzji pozwolenia na budowę, przepisami polskiego prawa, w szczególności Ustawy Prawo budowlane;

- przygotowanie i kompletowanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia z jednostką współfinansującą projekt oraz Zamawiającym;

- inne czynności niezbędne do uzyskania celu przedmiotu zamówienia, w tym dokonywanie odbioru dostarczonych urządzeń technicznych i oprogramowania.

Szczegółowe postanowienia w zakresie przedmiotu zamówienia oraz charakteru i zakresu robót budowlanych zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik do niniejszego Ogłoszenia oraz

a) Opis Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ .

b) wzór umowy, który stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ.

Opis: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zarządzania, koordynacji, kontroli rozliczenia i nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach Projektu, którego celem jest wybudowanie i wyposażenie nowoczesnego Punktu Utrzymania Taboru Spalinowego ("PUT") na terenie zaplecza technicznego w Wągrowcu. Zakres projektu obejmuje w szczególności utworzenie infrastruktury zaplecza technicznego dla pojazdów szynowych. Na infrastrukturę składają się:

a) hala przeglądów – dwutorowa, czterostanowiskowa; o długości 108 m i szerokości 16 m,

b) hala postojowa – czterotorowa, ośmiostanowiskowa; o długości 96 m i szerokości 20 m,

c) instalacje technologiczne wewnętrzne i zewnętrzne,

d) punkt tankowania pojazdów (stacja paliw),

e) infrastruktura torowa,

f) infrastruktura drogowa,

g) instalacje zewnętrzne uzbrojenia terenu,

h) przyłączenia do sieci:

elektrycznej,

teletechnicznej,

wodociągowej,

kanalizacyjnej.

Kod CPV: 71247000-1

Nazwa CPV: Nadzór nad robotami budowlanymi

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 4 lipiec 2019 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
wykonawca
funkcja
inżynier kontraktu
KOLEJE WIELKOPOLSKIE
Poznań

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....