TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

Koleje Wielkopolskie chcą kupić symulator
InfoRail.pl - Opublikowano: 02.10.2020 10:45:13
Koleje Wielkopolskie chcą kupić symulator

Koleje Wielkopolskie ogłosiły przetarg na dostawę i montaż nowego symulatora pojazdu trakcyjnego.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż Zamawiającemu symulatora przeznaczonego do podwyższania kwalifikacji zawodowych oraz cyklicznego szkolenia maszynistów, spełniającego wymagania określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć symulator na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przeprowadzić czynności wdrożeniowo-instalacyjne, oraz szkolenie, a także zapewnić serwis gwarancyjny.

Szacunkowa wartość zamówienia to 1 965 000.00 PLN netto.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą:

1) techniczny montaż i kompletacja symulatora pojazdu kolejowego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Niniejszy zakres usług będzie obejmował:

a) opracowanie wytycznych i dokumentacji projektowej, zgód i uzgodnień oraz prac związanych z dostosowaniem (adaptacją i aranżacją) pomieszczenia przeznaczonego do instalacji symulatora;

b) techniczne połączenia poszczególnych elementów symulatora, w tym: montaż konstrukcji stalowych, montaż i integracja elementów składowych symulatora, integracja systemów informatycznych;

c) instalacja i wdrożenie w punkcie utrzymania taboru w Wągrowcu;

d) usługi gwarancyjne i serwisowe;

e) opracowanie przykładowych scenariuszy szkoleniowych;

2) uruchomienie oraz przeprowadzenie badań i testów funkcjonowania dostarczonego symulatora w szczególności w zakresie:

a) poprawności przyjętych założeń konstrukcyjno-funkcjonalnych;

b) dopuszczenie symulatora do użytkowania wraz z gwarancją należytego wykonania.

Wymagania dotyczące budowy symulatora pojazdu kolejowego

Zamawiający wymaga, aby symulator składał się z następujących elementów:

1) jednego stanowiska szkoleniowego - wygląd oraz wyposażenie wnętrza kabiny maszynisty powinno być odwzorowaniem oryginału wnętrza rzeczywistego pojazdu trakcyjnego, zapewnić porównywalne (tzn. nie gorsze) warunki pracy dla szkolonej osoby, szczególnie pod względem: wymaganych wymiarów gabarytowych, ergonomii, przewietrzania oraz temperatury (wyposażone w klimatyzator). Łączniki panelu szafy elektrycznej niskiego napięcia w kabinie maszynisty muszą być w pełni zintegrowane z systemem sterowania pojazdu (pełna funkcjonalność). Panel szafy elektrycznej niskiego napięcia powinien uwzględniać wszystkie przełączniki znajdujące się w obu kabinach pojazdu;

2) jednego stanowiska instruktora — w formie stanowiska sterującego, służącego do przygotowania, nadzorowania i rejestracji wyników sesji symulacyjnych dając pełny rzeczywisty podgląd na wszystkie czynności wykonywane podczas symulacji;

3) stanowiska obserwacyjnego — wyodrębnionego pomieszczenia używanego dla celów edukacyjnych, kontrolnych I szkoleniowych wyposażonego w ekrany do wyświetlenia obrazu związanego z prowadzoną sesją symulacyjną (obrazu widzianego przez maszynistę, obrazu z kamery, widoku ekranów na stanowisku instruktora, względnie kilku tych obrazów na raz), nagłośnienie umożliwiające nasłuchiwanie wybranych kanałów łączności między osobą szkoloną a instruktorem, a także w system łączności umożliwiający nadzorowanie, prezentowanie i komentowanie przez instruktora osobom obecnym na stanowisku obserwacyjnym prowadzonego ćwiczenia;

4) oprogramowania symulacyjnego.

Na realizację usługi będzie 12 miesięcy.

Wymagane jest doświadczenie. Wykonawca musi wykazać, że należycie wykonał, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 dostawy (przez dostawę rozumie się realizację zamówienia na podstawie 1 umowy) obejmujące dostawę wraz z montażem co najmniej 1 symulatora kolejowego pojazdu trakcyjnego, o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto każda. W wartości tej może się zawierać również wykonanie niezbędnych adaptacyjnych prac budowlanych. Przez montaż należy rozumieć kompletną instalację symulatora, pozwalającą na jego użytkowanie.

Oferty można składać do 23 listopada 2020 roku. Kryterium wyboru to cena.    


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Wielkopolskie
symulator

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....